Biuro Księgowe i Doradztwo Podatkowe „All-Ex”

OFERTA

1. Doradztwo podatkowe

Posiadamy długoletnie doświadczenie wynikające zarówno z prowadzonej działalności, jak również z poprzednich naszych miejsc zatrudnienia.

Nasi Klienci mają zapewnione podstawowe doradztwo w ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych, a na Państwa dodatkowe zlecenie podejmujemy się przygotowywania wniosków o interpretację przepisów prawa podatkowego.

W ramach podpisanej umowy udzielamy porad, opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych, doradzamy w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania, uczestniczymy w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i odwoławczych.

2. Usługi podatkowe

Po podpisaniu umowy o prowadzeniu ksiąg podatkowych, rachunkowych i ewidencji podatkowych pomagamy w formalnościach związanych z założeniem , prowadzeniem lub likwidacją każdego rodzaju działalności gospodarczej. Nasze usługi zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego naszego Klienta.

Księgi rachunkowe prowadzimy za pomocą licencjonowanych oprogramowań z systemów  RAKS SQL  oraz ASSECO WAPRO i Płatnik.

Skrócony zakres świadczonych usług:

 • prowadzenie:
  • ksiąg rachunkowych
  • książki przychodów i rozchodów
  • ewidencji przychodu
  • obowiązkowych rejestrów VAT
 • sporządzenie:
  • ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości  niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie  miesięcznych   odpisów amortyzacyjnych
  • planu kont dopasowanego do konkretnej firmy
  • miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT 7 / VAT 7K
  • miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE
  • sprawozdań finansowych
  • rocznych zeznań podatkowych
  • dodatkowych analiz i raportów na zlecenie Klienta
 • wyliczenie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy, (PIT/CIT)
 • rozliczanie:
  • transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT)
  • dotacji, dofinansowań oraz innych środków pomocowych
  • exportu i/lub importu towarów i usług
  • kosztów użytkowania samochodu na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu
 • Elektroniczna wysyłka JPK,  deklaracji VAT, deklaracji ZUS

3. Obsługa kadrowo płacowa

 • zgłoszenie i wyrejestrowanie pracownika, zgłaszanie zmian, zgłaszanie korekt do ZUS
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów w celu sporządzenia list płac
 • przygotowywanie list płac, list umów cywilnoprawnych
 • przygotowanie deklaracji ZUS DRA + załączniki, PIT 4, PIT 11, RMUA
 • oraz przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS
 • przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń, aneksów, świadectw pracy
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych
 • przygotowywanie rachunków do umów cywilnoprawnych
 • ewidencja należnego i wykorzystanego urlopu
 • nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowanie akt pracowników

4. Dodatkowe usługi

 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych dla GUS w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń
 • przygotowywanie umów dot. odpowiedzialności materialnej pracowników
 • przygotowywanie deklaracji dla PFRON
 • opracowania regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS