OFERTA

1. Usługi podatkowe

Nasze usługi zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego naszego Klienta.
Posiadamy szczegółowy cennik usług, jednakże całkowita opłata za usługi ustalana jest indywidualnie z każdym naszym Klientem. Bierzemy pod uwagę rodzaj działalności, ilość dokumentów księgowych w miesiącu i zakres prac dodatkowych.

Księgi rachunkowe prowadzimy za pomocą licencjonowanych programów, takich jak COMARCH OPTIMA, RAKS SQL, ASSECO WAPRO

 

Skrócony zakres świadczonych usług:

 • prowadzenie:
  • Ksiąg Rachunkowych, w tym na życzenie opracowanie Zakładowego Planu Kont i Polityki Rachunkowości
  • Książki Przychodów i Rozchodów
  • Ewidencji Przychodu
  • Obowiązkowych rejestrów VAT
 • sporządzenie:
  • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu kont rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
  • na życzenie opracowanie Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont dopasowanego do konkretnej firmy
  • miesięcznych lub kwartalnych deklaracji JPK_V7
  • miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE
  • sprawozdań finansowych
  • rocznych zeznań podatkowych
  • dodatkowych analiz i raportów na zlecenie Klienta
  • na życzenie opracowanie Polityki Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont dopasowanego do konkretnej firmy
 • wyliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy, (PIT/CIT)
 • rozliczanie:
  • transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT)
  • dotacji, dofinansowań oraz innych środków pomocowych
  • exportu i/lub importu towarów i usług
  • kosztów użytkowania samochodu na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu
 • Elektroniczna wysyłka JPK_V7, deklaracji ZUS
 • Reprezentowanie Klienta w Urzędach US/ZUS

Dzięki udzielonym nam pełnomocnictwom w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i innych instytucjach mamy możliwość składania w Państwa imieniu wszelkich dokumentów, udzielania wyjaśnień, a kontrole (US i ZUS) Państwa firmy mogą być realizowane w naszym biurze.

2. Kadry, płace, ZUS

W zależności od potrzeb Klienta prowadzimy szeroki wachlarz usług kadrowo płacowych, m.in.:

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych) pracowników
 • przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń, aneksów, świadectw pracy
 • przygotowanie umów i rachunków cywilnoprawnych
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS – zgłoszenie i wyrejestrowanie pracownika, zgłaszanie zmian, zgłaszanie korekt do ZUS
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT
 • sporządzanie rocznych deklaracji ZUS
 • reprezentowanie i udzielanie wyjaśnień podczas kontroli ZUS, GUS, PIP, WUP

3. Doradztwo podatkowe

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego (ustawa o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996r.) Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji, a także bogatego doświadczenia z zakresu prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Powołana ustawa korporacyjna zobowiązuje doradców podatkowych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach i innych formach szkoleniowych. Ponadto doradca podatkowy musi być nieskazitelnego charakteru, a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu – więcej informacji o doradcach znajdziecie Państwo na stronie www.kidp.pl, na której też na liście doradców znajdziecie nasze dane.

Doradcę podatkowego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu obsługi klienta. Doradca podatkowy jest zobowiązany również postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady podstawowe stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro Klienta.
Nasi Klienci mają zapewnione podstawowe doradztwo w ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych, a na Państwa dodatkowe zlecenie podejmujemy się przygotowywania wniosków o interpretację przepisów prawa podatkowego.
W ramach podpisanej umowy udzielamy porad, opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych, doradzamy w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania, uczestniczymy w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i odwoławczych.
Nasze usługi doradztwa podatkowego świadczymy zarówno w sposób stacjonarny jak i online.

4. Dodatkowe usługi

 • Pomagamy w formalnościach związanych z założeniem działalności gospodarczej jdg / sc,
 • Oferujemy pomoc przy rejestracji Spółek z o.o. m.in. poprzez pomoc w opracowaniu dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procedury, przeprowadzenie procedury rejestracyjnej, pomoc w doborze kodów PKD, monitorowanie procedury rejestracyjnej, zgłoszenie spółki do urzędów
 • Pomoc przy składaniu sprawozdań finansowych,
 • Pomoc przy składaniu zgłoszeń do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
 • Pomoc przy składaniu zgłoszeń do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
 • Pozostałe:
  • przygotowywanie sprawozdań statystycznych dla GUS w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń
  • przygotowywanie umów dot. odpowiedzialności materialnej pracowników
  • opracowania regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS.
  • współpraca z kancelarią prawną
  • inne, w zależności od potrzeb Klienta

1. Doradztwo podatkowe

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego (ustawa o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996r.) Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji, a także bogatego doświadczenia z zakresu prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Powołana ustawa korporacyjna zobowiązuje doradców podatkowych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach i innych formach szkoleniowych. Ponadto doradca podatkowy musi być nieskazitelnego charakteru, a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu – więcej informacji o doradcach znajdziecie Państwo na stronie www.kidp.pl, na której też na Liście doradców znajdziecie nasze dane.

Doradcę podatkowego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu obsługi klienta. Doradca podatkowy jest zobowiązany również postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady podstawowe stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta.
Nasi Klienci mają zapewnione podstawowe doradztwo w ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych, a na Państwa dodatkowe zlecenie podejmujemy się przygotowywania wniosków o interpretację przepisów prawa podatkowego.

W ramach podpisanej umowy udzielamy porad, opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych, doradzamy w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania, uczestniczymy w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i odwoławczych.

Nasze usługi doradztwa podatkowego świadczymy zarówno w sposób tradycyjny jak i online.

2. Usługi podatkowe

Pomagamy w formalnościach związanych z założeniem działalności gospodarczej, a Klienci którzy podpiszą z nami umowę otrzymują korzystne rabaty na usługi księgowe.

Nasze usługi zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego naszego Klienta.
Posiadamy cennik usług, jednakże zarówno zakres czynności, tak całkowita opłata za usługi ustalana jest indywidualnie z każdym naszym Klientem. Bierzemy pod uwagę rodzaj działalności, ilość dokumentów księgowych w miesiącu i zakres prac dodatkowych.
Księgi rachunkowe prowadzimy za pomocą licencjonowanych programów.

Skrócony zakres świadczonych usług:

 • prowadzenie:
  • Ksiąg Rachunkowych, w tym na życzenie opracowanie Zakładowego Planu Kont i Polityki Rachunkowości
  • Książki Przychodów i Rozchodów
  • Ewidencji Przychodu
  • Obowiązkowych rejestrów VAT
 • sporządzenie:
  • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu kont rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
  • planu kont dopasowanego do konkretnej firmy
  • miesięcznych lub kwartalnych deklaracji JPK_V7
  • miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE
  • sprawozdań finansowych
  • rocznych zeznań podatkowych
  • dodatkowych analiz i raportów na zlecenie Klienta
 • wyliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy, (PIT/CIT)
 • rozliczanie:
  • transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT)
  • dotacji, dofinansowań oraz innych środków pomocowych
  • exportu i/lub importu towarów i usług
  • kosztów użytkowania samochodu na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu
 • Elektroniczna wysyłka JPK_V7, deklaracji ZUS
 • Reprezentowanie Klienta w Urzędach US/ZUS

Dzięki udzielonym nam pełnomocnictwom w Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i innych instytucjach mamy możliwość składania w Państwa imieniu wszelkich dokumentów, udzielania wyjaśnień, a kontrole (US i ZUS) Państwa firmy mogą być realizowane w naszym biurze.

3. Kadry płace ZUS

W zależności od potrzeb Klienta prowadzimy szeroki wachlarz usług kadrowo płacowych, m.in.:

 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych) pracowników
 • przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń, aneksów, świadectw pracy
 • przygotowywanie umów i rachunków cywilnoprawnych
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS – zgłoszenie i wyrejestrowanie pracownika, zgłaszanie zmian, zgłaszanie korekt do ZUS
 • sporządzenie rocznych deklaracji PIT
 • Reprezentowanie i udzielanie wyjaśnień podczas kontroli ZUS, GUS, PIP, WUP

4. Dodatkowe usługi

 • Oferujemy pomoc przy rejestracji Spółek z o.o. :
  • Pomoc w opracowaniu dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procedury
  • Przeprowadzenie procedury rejestracyjnej
  • Pomoc w doborze kodów PKD,
  • Przeprowadzenie procedury,
  • Przygotowanie dokumentów,
  • Monitorowanie procedury rejestracyjnej
  • Zgłoszenie spółki do urzędów
 • Start BiznesUsługi te kierujemy do przedsiębiorców planujących rozpocząć działalność gospodarczą.W zakres usług wchodzą:
  • Porada doradcy podatkowego dotycząca procedur i zagrożeń związanych z planowaną działalnością gospodarczą. Usługa ta jest bezpłatna w sytuacji podjęcia dalszej współpracy z Biurem poprzez podpisanie umowy.
  • Porada w zakresie planowanego rodzaju działalności wg PKD
  • Pomoc w wyborze formy opodatkowania i rodzaju prowadzonej dokumentacji księgowej
  • Podpisanie umowy na prowadzenie księgowości, kadr, doradztwa podatkowego
  • Sporządzenie dokumentacji zgłoszeniowej do właściwych urzędów (Cedig, US, GUS, ZUS, KRS)
  • Udzielenie odpowiednich pełnomocnictw
 • Pozostałe
  • przygotowywanie sprawozdań statystycznych dla GUS w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń
  • przygotowywanie umów dot. odpowiedzialności materialnej pracowników
  • przygotowywanie deklaracji dla PFRO
  • opracowania regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS.